به تازگی شرکت EPI پارامتر جدید برای اندازه گیری میزان اثربخشی اتاق کامپیوتر به عنوان قلب مرکز داده معرفی کرده است. این پارامتر که CRUR یا ضریب استفاده از منابع اتاق کامپیوتر نام دارد.
پارمترهای مختلفی جهت بررسی اثر بخشی یک مرکز داده قبلا تعریف شده بوده اند مانند PUE,WUE که آگاهی مارا دراین خصوص بالا بردند( البته سو استفاده هم از آنها می شود.)
اما پارامتر CRUR می تواند جلو ریخت و پاش منابع IT را گرفته و از Oversizing که معضل بزرگ مراکز داده سازمان های ما در ایران هست جلو گیری نمایید.
CRURit برای اندازه گیری نرخ هدر رفت منابع اکتیو،CRURf برای هد رفت منابع پسیو و تاسیسات و CRURitf برای هردو بخش طراحی شده است.

 

1648605606566

معمولا سازمان‌هایی که خدمات مرکز داده را ارائه می‌دهند، با طراحی افزونگی در سطوح مختلف و معمولاً مطابق با استانداردهایی مانند ANSI/TIA-942، ANSI/BICSI-002 و غیره، سعی بر تداوم کار مرکز داده و کاهش زمان Downtime دارند. با این حال، بسیاری از سازمان‌ها متوجه شده‌اند که بدون داشتن فرآیندها و برنامه‌های تعمیر و نگهداری کافی، سطوح در دسترس بودن به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری انجام شده در مرکز داده را «فرسایش» می‌کند.

DCOS® (استاندارد عملیات مرکز داده) توسط EPI تدوین شده تا سازمانها را با رویکردی ساختاریافته و پیشرو برای بهبود مدیریت عملیات مرکز داده آشنا کرده وبه آنها اطمینان دهد که سرمایه گذاری در مرکز داده ایمن است. پیاده سازی DCOS® سازمان را قادر می سازد تا خدماتی را که ارائه می دهد به خوبی تعریفکرده و تضمین نماید که این خدمات دارای سطح کیفیت ثابتی هستند. این استاندارد نیز مانند Bicsi009 جزو معدود استاندارد هایی است که
به کلیه عملیات مرکز داده و الزامات نگهداری می‌پردازد.

DCOS LogoR with text