about us 2

با هدف ارتقاء جایگاه نگهداری و راهبری مرکز داده، این تارنما در فروردین 1399 ایجاد گردید تا من علی رحیمی با بیش از 20 سال فعالیت در صنعت IT و تجربه 10 ساله در زمینه مرکز داده، از طراحی، مدیریت پروژه ساخت، عارضه یابی، بهبود و مدیریت نگهداری و راهبری، به عنوان مشاور و مدرس دوره های مرکز داده در خدمت شما و سازمان های مختلف باشم.